ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ YSEALI Summit ປະຈຳປີ 2021

ຂະຫຍາຍເວລາການສະໝັກ 📣‼ສຳລັບການສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ YSEALI Summit ປະຈຳປີ 2021 ໄປຕື່ມອີກສອງອາທິດສຳລັບອະດີດນັກສຶກສາ YSEALI! ຖ້າຫາກເພື່ອນໆຕ້ອງການຢາກຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆໃນພາກພື້ນ, #YSEALISummit ແມ່ນເໝາະສຳລັບເພື່ອນໆເລີຍ! ຢ່າພາດໂອກາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມກັບບັນດາອະດີດນັກສຶກສາ YSEALI ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍ, ທັດສະນະ, ປຶກສາຫາລືໂຕະມົນ, ໂຄງການຮ່ວມມື ແລະ ການເສີມສ້າງທັກສະເພື່ອເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດ. ສະໝັກເລີຍກ່ອນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ ໄດ້ທີ່ 🔗 http://links.asu.edu/2021ysealisummit

Attention all YSEALI Alumni 📣‼ The deadline for the 2021 YSEALI Summit call for applications has been extended to two more weeks! If you’re looking to learn about innovative educational approaches and cutting-edge technology to empower economic development in the region, this #YSEALISummit is just for you!. Don’t miss the opportunity to join YSEALI alumni in networking, site visits, roundtable discussions, collaborative projects and advanced skill-building workshops. Apply by May 23! 🔗 http://links.asu.edu/2021ysealisummit

ExchangeAlumni #ArizonaStateUniversity

https://www.facebook.com/usembassyvte/photos/a.10152218559494916/10159586877654916/?type=3&xts%5B0%5D=68.ARBBGy7mHzAmydIkMU-GTIStooXxhdReEb0l_OsJcH9oP9k0SjK5ioUNSrDk2QK4McVEAVXSCm4hEZk0kzRJb5R2DemRaS65vPoRxoV5lwVHddf3EXQqfiHEj0St__A0bT32FeWhozC_ka2wIlXVTCV89IMmuHQPBh9C5Zy_zePIhQ-Bx2UOwDEcbRvpHwigT6wNccgiKjPTb5fsM1wF6E8mUPyhWWvDlR3W_s9yejqRxrsCc8uD_lz_hP7-rYNcCtuovLETvgg8CHP04dDENvyG54n5SUEXXwyl3WnSU6nfa-gn6Xg&tn=-R