ອາເມລິກາ ເປັນຜູ້ນຳໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ອາເມລິກາ ເປັນຜູ້ນຳໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກ ໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງ COVID-19. ພວກເຮົາກຳລັງສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບມືແບບວ່ອງໄວ ທັງຢູ່ໃນປະເທດອາເມລິກາເອງກໍຄືທົ່ວໂລກ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການ USAID ໄດ້ມອບທຶນຈຳນວນ 274 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ນານາປະເທດທົ່ວໂລກເພື່ອຮັບມືກັບ COVID-19 ເຊິ່ງແມ່ນເພີ່ມຕື່ມກັບທຶນຮ່ວງທຳອິດທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນບໍ່ວ່າຈະເປັນ ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ Unicef. ທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນລວມທັງໝົດເກືອບ 20 ລ້ານ ທີ່ໄດ້ມອບໃຫ້ບັນດາປະເທດອາຊຽນ.

The U.S. government is leading the world’s humanitarian and health assistance response to the COVID 19 pandemic. We are mobilizing all necessary resources to respond rapidly, both at home and abroad. As part of this comprehensive and generous response, the U.S. Department of State and USAID – US Agency for International Development are providing an initial investment of nearly $274 million in emergency health and humanitarian assistance to help countries in need, on top of the funding we already provided to multilateral organizations such as the World Health Organization (WHO) and UNICEF. This total to date includes nearly $20 million for countries in Southeast Asia.

ອາເມລິກາ ເປັນຜູ້ນຳໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ສາທາລະນະສຸກຂອງໂລກ ໃນການຮັບມືກັບການລະບາດຂອງ COVID-19….

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Friday, April 10, 2020