ຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ

ເພື່ອນໆສົນໃຈໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະສອບຖາມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເລື່ອງສະຖາບັນການສຶກສາ, ເລື່ອງວິຊາ ຫຼື ການກະກຽມເພື່ອເສັງເຂົ້າແນວໃດ? ຢູ່ທີ່ສູນອາເມລິກາທາດດຳ ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຫຼື ຄຳແນະນຳຟຣີ ແບບເປັນກຸ່ມ, ແບບສ່ວນຕົວທາງອີເມວ, ທາງໂທລະສັບ ຫຼື ແບບຕົວຕໍ່ຕົວ. ພ້ອມນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງມີປຶ້ມ ແລະ ຊີດີສະບັບລ່າສຸດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເພື່ອນໆກະກຽມໃນການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນເຊັ່ນວ່າ ການກຽມສອບເສັງ TOEFL, GRE, GMAT, SAT ແລະ ອື່ນໆ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ,​ ເພື່ອນໆສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ເພສ Education USA Laos https://bit.ly/3mej1P9

Are you interested in studying in the United States but are unsure of where to get information on educational institutes or Visas, or how to prepare for entrance exams? Here at the American Center, we offer FREE advising to groups or individuals by email, by phone or in person. Besides that we also have the latest books and CDs to help you prepare for entrance exams such as TOEFL, GRE, GMAT, SAT and others. For more information, please check out the EducationLaos page: https://bit.ly/3mej1P9
May be an image of one or more people and people standing

https://www.facebook.com/usembassyvte/posts/10159486751179916?xts%5B0%5D=68.ARAYJZrjk3wBMoWG–ctT8J2XAvy50xziHTw-Tfn8_fyAUZmJC30uhCObfR-DFdWuh7Zg4GyCJ67rDWweJXXbtFLTNm2R72WicDGJcUnrV7KWkDf0wfoT7fPp_pMSRyFxNGWL5rhX_q5WdwEg2m3q5rM87wIY0jMV6YC5vpWGXzHqRaxXGGo3OXxGnOuCtJwdMpyM_8x45RCNfIP8qYFGg-h_3MkDVnO8Wr4CTs8wPSa5tjvSXkc1psZiZKFLT2Gs02nB_2ioH3dLTtFxS2GWm5YS8oEfyygWs8UtfAJ0uRD3WT64og&tn=-R