ເພື່ອນໆຮູ້ບໍ່ວ່າ

ເພື່ອນໆຮູ້ບໍ່ວ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ໄດ້ມອບອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງ (PPE) ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການໂຕ້ຕອບກັບໂຄວິດ 19. ມາເບິ່ງວິດີໂອ #ທ່ານທູດປີເຕີ ແລະ ທ່ານນາງ ດຸສະດີ ທີ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາໃນການເສີມສ້າງລະບົບສາທາ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການເຮັດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນຂະແໜງສາທາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານທູດ ປີເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພາກພູມໃຈທີ່ຈະບອກທ່ານວ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກທ່ານ ແລະ ຈະຮ່ວມຕໍ່ສູ້ກັບທ່ານ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດຂ້າມຜ່ານສະຖານະການອັນຫຍຸ້ງຍາກນີ້ໄປພ້ອມໆກັນ! ສູ້ສູ້ເດີ.

Did you know the United States was the first country to donate medical supplies to the Government of Laos to respond to COVID -19? Check out this video of Ambassador Peter and Dusadee talking about how the United States is strengthening public health systems in Lao PDR and working side-by-side with Lao health partners for many years. Ambassador Peter said, “I am proud to tell you that the United States is on your side and we will continue fighting alongside all of you so that we can overcome this difficult situation together.”

Covid-19

ເພື່ອນໆຮູ້ບໍ່ວ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ໄດ້ມອບອຸປະກອນປ້ອງກັນຕົນເອງ (PPE) ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການໂຕ້ຕອບກັບໂຄວິດ 19. ມາເບິ່ງວິດີໂອ #ທ່ານທູດປີເຕີ ແລະ ທ່ານນາງ ດຸສະດີ ທີ່ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ ສະຫະລັດອາເມລິກາໃນການເສີມສ້າງລະບົບສາທາ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ການເຮັດວຽກຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນຂະແໜງສາທາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານທູດ ປີເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພາກພູມໃຈທີ່ຈະບອກທ່ານວ່າ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກທ່ານ ແລະ ຈະຮ່ວມຕໍ່ສູ້ກັບທ່ານ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດຂ້າມຜ່ານສະຖານະການອັນຫຍຸ້ງຍາກນີ້ໄປພ້ອມໆກັນ! ສູ້ສູ້ເດີ. Did you know the United States was the first country to donate medical supplies to the Government of Laos to respond to COVID -19? Check out this video of Ambassador Peter and Dusadee talking about how the United States is strengthening public health systems in Lao PDR and working side-by-side with Lao health partners for many years. Ambassador Peter said, “I am proud to tell you that the United States is on your side and we will continue fighting alongside all of you so that we can overcome this difficult situation together.”

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Tuesday, April 21, 2020