ໂຄງການ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Initiative Program

ໂຄງການ Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Initiative Program 2022-2023 ເປີດຮັບສະໝັກແລ້ວ. ມື້ປິດຮັບສະໝັກແມ່ນວັນທີ 20 ທັນວາ 2021 ນີ້. ປີນີ້ເປັນປີທີ10 ຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 2012 ໄດ້ໃຫ້ທຶນ 100 ກວ່າທຶນແກ່ບັນດາຄູອາຈານ ນັກຄົ້ນຄ້ວາ ຈາກ10ປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງການພົວພັນແລກປ່ຽນເຊຶ່ງກັນແລະກັນຂອງບັນດານັກຄົ້ນຄົ້ວາ ແລະ ຮັດແຫນັ້ນການພົວພັນທາງການສຶກສາໃນຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນໃນຂົງເຂດອາຊຽນ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ເປີດສຳລັບອາຈານມະຫາວິທະຍາໄລ, ນັກຄົ້ນຄົ້ວາ ຈາກພາກລັດແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ. ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຈະໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາເປັນເວລາ 3-4 ເດືອນ ໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 2023 ເພື່ອເຮັດການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການ ໃນຫົວຂໍ້ບຸລິມະສິດຂອງການພົວພົນ ສ. ອາເມລິກາກັບອາຊຽນ ແລະ ຫົວຂໍ້ບຸລິມະສິດຂອງອາຊຽນ. ໂຄງການທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຫຼື ຫົວຂໍ້ທີ່ຊັດເຈນສຳລັບຂົງເຂດອາຊຽນຈະຖືກພິຈາລະນາເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບທຶນດັ່ງກ່າວ ສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່ນີ້ https://bit.ly/3DCRGxz
The 2022-2023 Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholar Initiative Program is accepting applications! Deadline is December 20, 2021. This marks the tenth year of the Initiative. Since the program began in 2012, more than 100 scholars from all 10 ASEAN Member States have been awarded scholarships to deepen people to people engagement and strengthen our educational ties around issues important to the ASEAN region. The program is open to university faculty, foreign ministry or other government officials, and professional staff of the private sector, think tanks, and other NGOs. Selected Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholars will travel to the United States for 3-4 months during the first half of 2023 to carry out scholarly and professional research on priority issues to the U.S.–ASEAN relationship and ASEAN. Projects that are regional in scope and/or have clear implications for the entire ASEAN region will be considered for this program. Full information can be found here: https://bit.ly/3DCRGxz #FulbrightUSASEAN

https://www.facebook.com/usembassyvte/posts/238049308368461?cft[0]=AZX-gBa7-cw7rt6v-iIff3yIc8j2JrFdcBxxSckdH8uL40TKCx6Kcozo6NH_EFwIE2lPMKltyuJFN0TQKRMAxJrdi737vAFhiS88onptaVQ7ufSdX8HAVSwTTrSw8MeQNvjYjUfLp1tfPTl0-dsFN0QKPobttjLH7sw1Pb8nB8FJ2A&tn=%2CO%2CP-R