ຄຳຖແລງການຮ່ວມ ຂອງກອງປະຊຸມພິເສດ ລາວໂຮມລາວ 21 ຕຸລາ 2017

ຄຳຖແລງການຮ່ວມ ຂອງກອງປະຊຸມພິເສດລາວໂຮມລາວ ເມືອງ ຝອດສມິທ, ຣັຖ ອາແຄນຊໍສ໌ ສຫະຣັຖອາເມຣິກາ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບ ຂອງທ່ານ ດຣ. ຣີຊາຣ໌ດ ໄຊສົມມອນ, ປະທານ ຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕເພື່ອ ຄົນລາວຍຸຄໃໝ່ ແລະສະພາສິທທິມະນຸສຊົນຂອງຄົນລາວ ພ້ອມດວ້ຍຄນະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອເຕົ້າໂຮມຄົນລາວ ຜູ້ທີ່ຮັກຊາຕແລະຮັກຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນແລະຕ່າງປະເທສ

Read more