ພວກເຮົາ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບກະສິກອນລາວ

ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນການ ກັບກະສິກອນລາວທີ່ສຸດ! ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ພະນັກງານຂອງສະຖານທູດ ສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳລາວ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ໂຄງການ USDA-funded Food Aid Program ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນ ຊາວກະສິກອນພາຍ ໂດຍການຈັດການຝຶກອົບຮົບ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ການຈັດຊື້ເມັດພັນພືດ, ການຕັດຕໍ່ກິງ ແລະ ການກະຈາຍພັນພືດ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ມີການອົບຮົມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງພາກລັດ ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການຈັດການທາງດ້ານການເງິນ. ນີ້ເປັນພຽງສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ແລ້ວໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ທ່ານມັກແມ່ນຫຍັງ? ແຊລກັບພວກເຮົາເລີຍ!

We care about Lao farmers! Last week, a team from the US Embassy visited Laung Namtha province where the USDA-funded Food Aid Program supports local farmers with technical training on procurement of seeds and cuttings and crop diversification. The project also trained officials on administrative and financial management. This is just some of the support that US government gives to help the people of Lao PDR. What’s your favorite development project?

ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນການກັບກະສິກອນລາວທີ່ສຸດ! ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ພະນັກງານຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳລາວໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມແຂວ…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Friday, November 24, 2017

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ

admin

Webmaster