ບໍ່ຕ້ອງຄິດພຽງແຕ່ວ່າລູກຄ້າຕ້ອງການຫຍັງ ແຕ່ຕ້ອງຄິດວ່າໂລກນີ້ຕ້ອງການຫຍັງ

“ບໍ່ຕ້ອງຄິດພຽງແຕ່ວ່າລູກຄ້າຕ້ອງການຫຍັງ ແຕ່ຕ້ອງຄິດວ່າໂລກນີ້ຕ້ອງການຫຍັງ” ກ່າວໂດຍ David Simnick, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ SoapBox, ຜູ້ທີ່ນຳສະເໜີຮູບແບບທຸລະກິດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໂລກນີ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ເພື່ອນໆສາມາດເບິ່ງວິດີໂອນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະສົມປະສານ ລະຫວ່າງການປະກອບການ ແລະ ການເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແພ່, ຢ່າລືມແຊໂພດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອນຊ່ວຍໃຫ້ໂລກນີ້ ເປັນບ່ອນທີ່ສົດໄສຂຶ້ນເດີ້!https://youtu.be/mL6PJGv_ZHc

“Don’t just think about what customers need. Think about what the world needs,” said David Simnick, the owner of SoapBox, who came up with an innovative business model to help make the world a better place. Check out this video about how he combines entrepreneurship and philanthropy, and share this with someone you know who can help make the world better too! https://youtu.be/mL6PJGv_ZHc

"ບໍ່ຕ້ອງຄິດພຽງແຕ່ວ່າລູກຄ້າຕ້ອງການຫຍັງ ແຕ່ຕ້ອງຄິດວ່າໂລກນີ້ຕ້ອງການຫຍັງ" ກ່າວໂດຍ David Simnick, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ SoapBox, ຜູ້ທີ່ນຳສະເໜີຮູບແບບທຸລະກິດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໂລກນີ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ເພື່ອນໆສາມາດເບິ່ງວິດີໂອນີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການປະສົມປະສານລະຫວ່າງການປະກອບການ ແລະ ການເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແພ່, ຢ່າລືມແຊໂພດດັ່ງກ່າວເພື່ອນຊ່ວຍໃຫ້ໂລກນີ້ເປັນບ່ອນທີ່ສົດໄສຂຶ້ນເດີ້!https://youtu.be/mL6PJGv_ZHc"Don't just think about what customers need. Think about what the world needs," said David Simnick, the owner of SoapBox, who came up with an innovative business model to help make the world a better place. Check out this video about how he combines entrepreneurship and philanthropy, and share this with someone you know who can help make the world better too! https://youtu.be/mL6PJGv_ZHc

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Thursday, December 21, 2017

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ