ໃຫ້ກຳລັງໃຈຜູ້ພິການທາງສາຍຕາ

ໃຫ້ກຳລັງໃຈຜູ້ພິການທາງສາຍຕາ ໂດຍການກົດໄລ້ ກົດແຊ ແດ່ເດີ້!
“ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫລາຍທີ່ສາມາດອ່ານປຶ້ມອັກສອນ Braille (ພາສາສຳລັບຜູ້ພິການທາງສາຍຕາ). ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮໍ່າຮຽນ ແລະ ອ່ານໄດ້ສະດວກຂຶ້ນ ເພາະທີ່ຜ່ານມາ ໝູ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ອ່ານບົດຮຽນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຟັງ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະສິທິພາບພຽງພໍເທື່ອ. ເຖິງຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈເລື່ອງເລົ່າຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ເລື່ອງເລົ່າຈາກຕ່າງປະເທດ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍສາມາດຢືມປຶ້ມໄປອ່ານ ແລະ ຮຽນຢູ່ບ້ານໄດ້,” ກ່າວໂດຍ ບຸນໂຫມ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ TEAM ທີ່ຕອນນີ້ສາມາດອ່ານປຶ້ມອັກສອນ Braille ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນເງິນທຶນຈາກອົງການ USAID.

ພວກເຮົາ #USAIDLaos ມີຄວາມພາກພູມໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຄົນພິການຄືກັບ ບຸນຫອມ ໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຂອງລາວໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່.

“I am so glad to have access to the Braille books. It is more comfortable than ever to read and study because my friends used to read the lessons out to me, but it wasn’t really effective, so now if I don’t understand the story, especially the foreign ones, I can borrow the books to read at home and learn by myself,” said Bounhome, a TEAM’s beneficiary who can now read and study on his own using the Braille books made using funding from USAID.

#USAIDLaos is proud to support people with disabilities like Bounhome live fuller lives.

ໃຫ້ກຳລັງໃຈຜູ້ພິການທາງສາຍຕາ ໂດຍການກົດໄລ້ ກົດແຊ ແດ່ເດີ້! "ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫລາຍທີ່ສາມາດອ່ານປຶ້ມອັກສອນ Braille (ພາສາສຳລັບຜູ້ພ…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Thursday, December 21, 2017

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ