ການສຶກສາທີ່ອາເມລິກາປະຈໍາລາວ

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ການສຶກສາທີ່ອາເມລິກາປະຈໍາລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເຮັດກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂອກາດທາງດ້ານທຶນການສຶກສາ ແລະ ທຶນແລກປ່ຽນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ຄະນະພາສາສາດ ແລະ ຄະນະສຶກສາສາດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສູນອ່ານປຶ້ມລາວອາເມລິກາ, ຫໍສະໝຸດແຂວງຫຼວງພະບາງ. ນອກຈາກນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ມີໂອກາດຮັບຟັງ ປະສົບການຂອງອາດີດນັກສຶກສາທີ່ເຄີຍ ໄປແລກປ່ຽນພາຍໃຕ້ໂຄງການຕ່າງໆ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມການ ຂຽນບົດຄວາມເປັນພາສາອັງກິດ ທີ່ຊ່ວຍເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຂຽນ ບົດຄວາມເປັນພາສາອັງກິດໃນຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລອີກດ້ວຍ.

Last month, EducationUSA Laos visited the Faculty of Languages and the Faculty of Education at Souphanouvong University. We also stopped in at the American Reading Corner in Luang Prabang to provide info about study in the US and scholarship opportunities. Event participants also heard the personal stories of US alumni and attended a workshop to improve their college essay writing skills. #EducationUSA

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ການສຶກສາທີ່ອາເມລິກາປະຈໍາລາວ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມເຮັດກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂອກາດທາງດ້ານທຶນການສຶກສາ…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Saturday, January 20, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ