Lao Digital Forum

ຢ່າລືມມາຮ່ວມໃນງານການສົນທະນາ ທີ່ສຳຄັນໃນວັນສຸກທີ່ຈະມາຮອດນີ້ເດີ້ ກັບງານ Lao Digital Forum ແລະ ມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວ່າເສດຖະກິດທາງດ້ານ ດິຈີຕອນສາມາດຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ ບັນດາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ແນວໃດ. ເພື່ອນໆສາມາດສະໝັກໄດ້ໂດຍການອີເມວໄປ laodigitalforum@gmail.com ແລ້ວພົບກັນເດີ້!

Be on the cutting edge! Join an important discussion this Friday in the Lao Digital Forum and learn how the digital economy can support the development of micro, small and medium enterprises (SMEs) in Laos. Want to register? It’s easy. Just send an email to laodigitalforum@gmail.com. See ya there!

ຢ່າລືມມາຮ່ວມໃນງານການສົນທະນາທີ່ສຳຄັນໃນວັນສຸກທີ່ຈະມາຮອດນີ້ເດີ້ ກັບງານ Lao Digital Forum ແລະ ມາຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວ່າເສດຖະກິດທາງດ…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Wednesday, January 24, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ