ເພື່ອນໆຮູ້ ຫລື ບໍ່ວ່ານໍ້າກໍສາມາດຢ່າງໄປມາໄດ້?

ເພື່ອນໆຮູ້ ຫລື ບໍ່ວ່ານໍ້າກໍສາມາດຢ່າງໄປມາໄດ້? ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກັບຫ້ອງຮຽນ “Science Saturday” ເຊິ່ງໄດ້ພາກັນທົດລອງປາກົດການທຳມະຊາດໂດຍຜ່ານການທົດລອງທາງດ້ານວິທະຍາສາດ. ນອກຈາກນີ້ ນັກຮຽນຍັງໄດ້ພາກັນທົດລອງກັບໄຟ ແລະ ຍັງໄດ້ສ້າງພາຍຸໂທນາໂດນ້ອຍຢູ່ໃນຕຸກນໍ້າອີກດ້ວຍ! ເພື່ອນໆກໍສາມາດເປັນສ່ວນໜຶ່ງກັບການທົດລອງແບບນີ້ໄດ້ໂດຍການໄປທີ່ສູນຂອງພວກເຮົາແລ້ວລົງທະບຽນການຮຽນ 🙂 ແລ້ວການທົດລອງທີ່ເພື່ອນໆມັກແມ່ນຫຍັງ? #AmericanCenter

Did you know that water can walk? That’s what these students learned last weekend at the American Center during “Science Saturday”, a class where students explore natural phenomenal through science experiments. Students did tests on water and fire and even created mini tornados inside of a bottle. Fascinating! You too can be part of the next one, just come down to the #AmericanCenter and register for a class 🙂 So what’s your favorite science experiment?

ເພື່ອນໆຮູ້ ຫລື ບໍ່ວ່ານໍ້າກໍສາມາດຢ່າງໄປມາໄດ້? ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ກັບຫ້ອງຮຽນ "Science Saturday" ເຊິ່ງໄດ້ພາກັນທົດລອ…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Wednesday, February 21, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ