ພື່ອນຮູ້ຈັກສູນອາເມລິກາຫລາຍປານໃດ໋?

ພື່ອນຮູ້ຈັກສູນອາເມລິກາຫລາຍປານໃດ໋? ໂປຮແກມຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາເຮັດຢູ່? ການບໍລິການຂອງເຮົາແມ່ນຫຍັງ? ນີ້ແມ່ນໂອກາດຂອງເພື່ອນໆທີ່ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສູນຂອງພວກເຮົາແລ້ວ! ພວກເຮົາຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ເພື່ອນໆໄດ້ເຂົ້າມາສູນແລ້ວມາໂອ້ລົມກັບນັກຮຽນຢູ່ສູນຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມທັງສອບຖາມຂໍ້ມູນກັບພະນັກງານເຮົາໂດຍກົງ. ບໍ່ມີການລົງທະບຽນເດີ້ – ຫ້າມພາດກັບໂອກາດດີໆແບບນີ້!

How much do you know about the American Center? What programs are we doing? What services do we provide? Now is your chance to find out! We are opening our doors to a Student Showcase on March 16 from 4:30-6:00pm. Come on in and talk to our students and find out how you can be a part of our exciting programming. No registration required – don’t miss it!

 

ເພື່ອນຮູ້ຈັກສູນອາເມລິກາຫລາຍປານໃດ໋? ໂປຮແກມຫຍັງແດ່ທີ່ພວກເຮົາເຮັດຢູ່? ການບໍລິການຂອງເຮົາແມ່ນຫຍັງ?…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Tuesday, March 13, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ