ແມ່ຍິງໃນໂລກຂອງທຸລະກິດ!

ແມ່ຍິງໃນໂລກຂອງທຸລະກິດ! ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ນັກສ້າງຮູບເງົາຄົນອາເມລິກາໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການເພດຍິງ ເພື່ອສາຍຮູບເງົາ “Generation Startup” ແລະ ໄດ້ບັນລະຍາຍ ພ້ອມທັງສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍໃນການເປີດທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ສູນດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແມ່ຍິງລາວໃນການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍເຊັ່ນການຕັດຍິບ, ການຈຳໜ່າຍອາຫານ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນການຂັບເຂື່ອນເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ. ພວກເຮົາປະທັບໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ຍິນເລື່ອງເລົ່າຂອງພວກເຂົາ. ແລ້ວເພື່ອນໆເດມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ຫຼື ບໍ່? ແຊກັບພວກເຮົາແດ່ເດີ້ 🙂

Women in business! Earlier this week, an American film producer Cheryl Houser visited the Women’s Entrepreneurial Center to show clips of her film “Generation Startup” and talked about the challenges of opening a business in Laos. The center supports Lao women to develop micro enterprises like tailoring and food retail, which are important drivers of local economies. It was inspiring to hear their stories. Do you own a business? What’s it like?

ແມ່ຍິງໃນໂລກຂອງທຸລະກິດ! ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້, ນັກສ້າງຮູບເງົາຄົນອາເມລິກາໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມສູນພັດທະນາຜູ້ປະກອບການເພດຍິງ…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Wednesday, May 16, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ