ເພື່ອນໆເຫັນຫຍັງຢູ່ໃນຮູບນີ້?

ເພື່ອນໆເຫັນຫຍັງຢູ່ໃນຮູບນີ້? ພວກເຮົາເຫັນອານາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ ?! ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ, ບັນດານັກຮຽນ ແລະ ຜູ້ນຳພາຂອງກຸ່ມ ໄດ້ພາກັນໃຊ້ເວລາ 3 ອາທິດເດີນທາງຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ SEAYLP ເພື່ອແນ່ໃສ່ການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ ແລະ ພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ. ພວກເຂົາໄດ້ພົບກັບຜູ້ຄົນຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ. ສຸດຍອດຫລາຍ! ເພື່ອນໆສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ທີ່ລິ້ງນີ້ເລີຍ https://bit.ly/2Kpt7IO

What do you see in this photo? We see the future of Laos ?! Supported by the US government, these high school students and their mentors spent three weeks traveling across the United States with the SEAYLP program, to focus on leadership and youth development. They met lots of people and learned so much about American culture, education and community.

ເພື່ອນໆເຫັນຫຍັງຢູ່ໃນຮູບນີ້? ພວກເຮົາເຫັນອານາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ ?! ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ, ບັນດານັກຮຽນ ແລະ…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Sunday, June 24, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ