ໄໝລາວມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນວັດທະນະທຳລາວເຮົາ

ໄໝລາວມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນວັດທະນະທຳລາວເຮົາ ເຊິ່ງນີ້ເປັນເຫດຜົນຫຼັກທີ່ພວກເຮົາ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການຍ້ອມສີແບບທຳມະຊາດ ໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ປະກອບການເພດຍິງທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. “ຍ້ອນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ດອກໄມ້ ແລະ ໃບໄມ້ໃນບໍລິເວນຫົ້ວສວນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເພື່ອຍ້ອມສີໄໝແບບທຳມະຊາດ,” ກ່າວໂດຍນາງ ລຸນ ຄຳບຸນພັນ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ປະກອບການຈາກເມືອງຊຽງຄໍ ແຂວງ ຫົວພັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຝຶກອົບຮົບ ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນໂດຍຂອງການ LUNA II. “ການຍ້ອມສີໄໝດ້ວຍວັດສະດຸຈາກທຳມະຊາດຈະສະມາດຊ່ວຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າປະຫຍັດເງິນ ແລະ ຍັງດີຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າອີກດ້ວຍ.” ເພື່ອນໆມັກໄໝ ຫຼື ບໍ່? ແລ້ວສີທີ່ເພື່ອນໆມັກແມ່ນສີຫຍັງ?

Lao silk is a very important part of Lao culture, that’s why we sponsored training on Natural Dyes for #WomenEntrepreneurs in Xiengkhouang and Houaphanh provinces. “Because of this training, I now know how to use flowers and leaves from around my house to naturally dye my silks,” said Ms. Loun Khambounphan, an entrepreneur from Xiengkhor district, Houaphanh province who benefited from the training, funded by #USAIDLaos through the LUNA II project. “Dyeing my silks using natural materials will help me save money, and it is also good for my health.” Do you like silk? What’s your favorite color?

 

ໄໝລາວມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນວັດທະນະທຳລາວເຮົາ…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Thursday, July 12, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ