ມາພົບກັບບັນດາອະດີດນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາ

ມາພົບກັບບັນດາອະດີດນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ບຸນໂຮມ ພຸດທະຄຸນ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ Boise, Idaho ພາຍໃຕ້ໂຄງການ YSEALI PFP Civic Engagement ເພື່ອສັງເກດການຕົວຈິງກ່ຽວກັບອົງການສາກົນທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ Jannus, INC. ໂດຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ. ບຸນໂຮມ ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ຕົວຈິງກ່ຽວກັບອົງການຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃນການພັດທະນາຊີວິດສ່ວນບຸກຄົນ, ບັນດາຄອບຄົວ ຈາກການຫັນປ່ຽນການເປັນຜູ້ອົບພະຍົບ ໄປສູ່ການເປັນປະຊາຊົນທີ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ຈາກການແບ່ງແຍກຈົນໄປເຖິງການເປັນຊຸມຊົນທີ່ມີຄວາມສາມັກຄີ. . . “ຂອບໃຈລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາຫຼາຍໆສຳລັບປະສົບການອັນໃໝ່ ແລະ ຍັງສອນໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຜູ້ນຳຢ່າງແທ້ຈິງ! ແຜນຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຄືກັບຄືນໄປທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລ້ວພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງບັນດາໄວໜຸ່ມຢູ່ທີ່ສູນສະຫວັນເຊັນເຕີ້.” ກ່າວໂດຍບຸນໂຮມ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບໂຄງການ YSEALI PFP ໄດ້ທີ່ https://bit.ly/2mcwPyj

Meet our #AwesomeLaoAlumni Bounhom PHOUTAKOUN who traveled to Boise, Idaho under the YSEALI PFP Civic Engagement Program to observe firsthand the non-profit organization Jannus, INC. Supported by the US Government, Bounhome got the chance to sit and learn how this American organization works to improve the lives of individuals and families to transition from living as a refugee to working citizens, from isolation to community . . . “Thanks US Government for an eye-opening experience and teaching me the true meaning of leadership! My plan is to go back to Savannakhet and build young people’s capacity at Savanh Center.” said Bounhom. Learn more about the YSEALI PFP at https://bit.ly/2mcwPyj.

 

ມາພົບກັບບັນດາອະດີດນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ບຸນໂຮມ ພຸດທະຄຸນ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປທີ່ Boise, Idaho ພາຍໃຕ້ໂຄງການ YSEALI PFP Civic…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Monday, August 6, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ