ອານາຄົດຂອງພວກເຮົາມາຮອດແລ້ວ!

ອານາຄົດຂອງພວກເຮົາມາຮອດແລ້ວ! ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Le Buddies ແລະ ທີມງານຈາກໂຄງການ Youth for Youth ໄດ້ພາກັນຈັດງານຝຶກອົບຮົມທີ່ໜ້າສົນໃຈ ດ້ານການວາງແຜນເລືອກສາຍອາຊີບ ທີ່ສູນອາເມລິກາທີ່ທາດດຳ ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍບັນດາຜູ້ບັນຍາຍທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນສາຂາທຸລະກິດ, ການເງິນ ແລະ ການນຳໃຊ້ພື້ນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການການເຮັດວຽກຂອງເຂົາໃນສາຂາດັ່ງກ່າວ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳ ແລະ ວິທີການໃນການກຳນົດເປົ້າໝາຍການວາງແຜນດ້ານສາຍອາຊີບເພື່ອໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ຜູ້ຊົມໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໄດ້ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບນັກບັນຍາຍດັ່ງກ່າວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ໃນ ສປປ ລາວ. ແລ້ວເພື່ອນໆບອກກັບພວກເຮົາໄດ້ບໍ່ວ່າເພື່ອນໆຢາກປະກອບອາຊີບຫຍັງ?

The future is now! Last weekend, @Le Buddies and the Youth for Youth team organized a fantastic career planning workshop at the American Center. They invited three prominent guest speakers with careers in business, finance and co-working spaces to share their experiences in the workforce. Participants got to hear all the tips and tricks on how to set goals, plan a career and be successful. They asked tons of questions, and made great contacts with people who are “making it” in Laos. So tell us – what do you want to be when you grow up? 😁#ACTVientiane

 

ອານາຄົດຂອງພວກເຮົາມາຮອດແລ້ວ! ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Le Buddies ແລະ ທີມງານຈາກໂຄງການ Youth for Youth…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Tuesday, August 7, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ