ພົບກັບ Joe

ພົບກັບ Joe ເຊິ່ງເປັນອາຈານສອນອັງກິດຄົນອາເມລິກາ ທີ່ຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບການຮຽນໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກຳສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ (STEM) ສົ່ງຄຳຖາມມາຫຼາຍໆເດີ້!

Live with Joe, one #AmericanTeacherInLaos who will be discussing a new class he is teaching about Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Send us a question in advance!

ພົບກັບ Joe ເຊິ່ງເປັນອາຈານສອນອັງກິດຄົນອາເມລິກາທີ່ຈະມາເວົ້າກ່ຽວກັບການຮຽນໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກຳສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ (STEM) ສົ່ງຄຳຖາມມາຫຼາຍໆເດີ້! Live with Joe, one #AmericanTeacherInLaos who will be discussing a new class he is teaching about Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). Send us a question in advance!

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Wednesday, October 3, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ