ຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ GE ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາດ້ານພະລັງງານໂລກ

“ການໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ GE ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາດ້ານພະລັງງານໂລກ ໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງພະລັງງານແບບຍືນຍົງ ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນເປັນຢ່າງດີ ໃນການປະກອບສ່ວນລົງທຶນໃຫ້ກັບຊຸມຊົນລວມທັງການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ.” ກ່າວໂດຍທ່ານທູດ ຣີນາ ບິດເຕີ. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທີ່ຈັດໂດຍບໍລິສັດ GE, ບັນດາຜູ້ນໍາໃນຂະແໜງພະລັງງານໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ ການປະສົມປະສານການຜະລິດພະລັງງານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ, ນະວັດຕະກຳການຜະລິດພະລັງງານ, ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນການນຳສົ່ງກະແສໄຟຟ້າລວມໄປເຖິງ ວິທີການໃນຮູບແບບດິຈິຕອນທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍທາງດ້ານພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານໄດ້ດີຂື້ນ. ເພື່ອນໆສາມາດອ່ານລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ https://bit.ly/2qzzu4p

“Partnering with leading American companies comes with the added benefit that they are excellent corporate citizens who invest in local communities and local human capital,” Ambassador Rena Bitter said today at a conference called “Powering Laos 2018.” Organized by American company GE, the conference brought together policy experts from Laos’ energy sector to discuss topics such as Laos’ energy mix for the future, innovative power generation and distribution technologies, and how digital solutions can support Laos in better achieving its energy modernization and electrification goals. GE also signed an MOU with EDL-Gen to host a Digital Industrial Workshop and conduct a technical assessment of hydropower generation equipment. For more information, please click here https://bit.ly/2yVEIMk

 

"ການໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ GE ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາດ້ານພະລັງງານໂລກໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງພະລັງງານແບບຍືນຍົງ ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Thursday, November 8, 2018

 

 

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ