ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍໃຫມ່ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່

ເພື່ອນໆຢາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍໃຫມ່ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ບໍ່? ປັດຈຸບັນນີ້ເພື່ອນໆສາມາດເຮັດໄດ້ແລ້ວເດີ້! ອົງການ #USAIDLaos ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງຍຸດຕິທຳ ເພື່ອພັດທະນາເວັບໃຊ້ (https://www.laoofficialgazette.gov.la), ເຊິ່ງເປັນເວັບໄຊ ສຳລັບກົດໝາຍທັງໝົດ ພ້ອມທັງເປັນ ເປັນເວທີ່ທີ່ປະຊາຊົນສາມາດແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍລາວໄດ້. ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການສົ່ງເສີມ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ນິຕິກຳ. ຖ້າເພື່ອນສາມາດປ່ຽນກົດໝາຍໄດ້, ເພື່ອນໆຢາກປ່ຽນຫຍັງຫຼາຍທີ່ສຸດ? @USAIDAsia #USAIDTransforms

Would you like to provide your input on new and existing laws in Laos? Now you can! #USAIDLaos has worked closely with the Ministry of Justice on the Official Gazette, (https://www.laoofficialgazette.gov.la), the official source for all laws and a platform where the public can share opinions on proposed legislation. Through this partnership, the US government is helping the Lao government promote transparency and rule of law. Which law are you most interested in?
USAID Asia #USAIDTransforms

 

ເພື່ອນໆຢາກເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍໃຫມ່ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ມີຢູ່ ຫຼື ບໍ່? ປັດຈຸບັນນີ້ເພື່ອນໆສາມາດເຮັດໄດ້ແລ້ວເດີ້! ອົງການ #USAIDLaos ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງຍຸດຕິທຳ ເພື່ອພັດທະນາເວັບໃຊ້ (https://www.laoofficialgazette.gov.la), ເຊິ່ງເປັນເວັບໄຊ ສຳລັບກົດໝາຍທັງໝົດ ພ້ອມທັງເປັນ ເປັນເວທີ່ທີ່ປະຊາຊົນສາມາດແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບກົດໝາຍລາວໄດ້. ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການສົ່ງເສີມ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ນິຕິກຳ. ຖ້າເພື່ອນສາມາດປ່ຽນກົດໝາຍໄດ້, ເພື່ອນໆຢາກປ່ຽນຫຍັງຫຼາຍທີ່ສຸດ? @USAIDAsia #USAIDTransformsWould you like to provide your input on new and existing laws in Laos? Now you can! #USAIDLaos has worked closely with the Ministry of Justice on the Official Gazette, (https://www.laoofficialgazette.gov.la), the official source for all laws and a platform where the public can share opinions on proposed legislation. Through this partnership, the US government is helping the Lao government promote transparency and rule of law. Which law are you most interested in?USAID Asia #USAIDTransforms

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Wednesday, November 14, 2018

ອອກຄຳເຫັນຜ່ານເຟຊບຸກ