“ຂ້ອຍຢາກເປັນຫຍັງເມື່ອຂ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ?”

ເພື່ອນໆເຄີຍສົງໄສແບບນີ້ບໍ່ວ່າ
“ຂ້ອຍຢາກເປັນຫຍັງເມື່ອຂ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ?”
“ເປັນຫຍັງການອອກແບບຊີວິດ ແລະ ຮູ້ຈັກຕົນເອງຈຶ່ງສຳຄັນ?”
“ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ວາງແຜນອາຊີບຂອງຕົນເອງເດກໍສຳຄັນບໍ?”

ພວກເຮົາຈະ ການແບ່ງປັນປະສົບການນີ້ ໃຫ້ເພື່ອນໆໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຮູ້ຈັກຕົນເອງ, ການຕັ້ງເປົ້າໝາຍ ແລະ ການວາງແຜນອາຊີບແບບເຈາະເລິກຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ອະດີດນັກສຶກສາຈາກໂຄງການ YSEALI.

ງານດັ່ງກ່າວຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2019 ເວລາ 9:00AM-12:00PM

ຕອນນີ້ເຖິງຕາເພື່ອນໆແລ້ວທີ່ຈະຖາມຕົນເອງວ່າຖ້າໂອກາດຢູ່ທີ່ນີ້ ແລ້ວເພື່ອນໆຈະເຮັດແນວໃດຕໍ່ໄປ? ຖ້າເພື່ອນໆຕ້ອງການມັນແທ້ໆ ລົງທະບຽນໂດຍໄວທີ່ສຸດ https://forms.gle/ZSaYw5VFuN3GJTo18 (ປິດຮັບສະໝັກ 10 ພະຈິກ).
ເນື່ອງຈາກຂະໜາດຂອງຫ້ອງ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຮັບຄົນຈຳນວນຫຼາຍເກີນໄປໄດ້.

ແທັກ ແລະ ແຊໃຫ້ກັບຄົນທີ່ເພື່ອນໆເຊື່ອວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນ.

DesigningYourLife #DYL #YSEALI #AmericanCenterThatdam

═══════════

Have you ever wondered like
“What do I want to be when I grow up?”
“Why are designing one’s life and knowing one’s self important?”
“Are goal setting and career planning also important?”

We are having a “Designing Your Life” workshop and sharing session, you will learn more about self-awareness, goal setting, and career planning. You will get an in-depth insights from expertise and awesome YSEALI Alumni.
The workshop and sharing session will be on November 16th 2019 at 9:00AM-12:00PM, and it’s FREE!

sign up here https://forms.gle/ZSaYw5VFuN3GJTo18 (deadline is Nov. 10th). Due to the room capacity, we cannot accept too many people.

Tag and share with someone that you believe can benefit them.

DesigningYourLife #DYL #YSEALI #AmericanCenterThatdam

ເພື່ອນໆເຄີຍສົງໄສແບບນີ້ບໍ່ວ່າ"ຂ້ອຍຢາກເປັນຫຍັງເມື່ອຂ້ອຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ?""ເປັນຫຍັງການອອກແບບຊີວິດ ແລະ ຮູ້ຈັກຕົນເອງຈຶ່ງສຳຄັນ?""…

Posted by U.S. Embassy Vientiane on Tuesday, November 5, 2019