ຈົ່ງພາກັນຕໍ່ສູ້ ເພື່ອທ້ອນໂຮມລາວ ນຳໄປສູ່ຄວາມເປັນເອກຣາຊ ທີ່ຖາວອນ

ປັດຈຸບັນນີ້ ມີ ຫລາຍພັກ ການເມືອງ ການຈັດຕັ້ງພຍາຍາມຊອກຫາວີທີແກ້ໄຂ ບັນຫາຊາດລາວ ເປັນຂບວນຊື່ງເປັນນິມີຕດີ ໃນການຮັກແພງ ລາວໂຮມລາວ ຊອກຫາຄົນດີ ຊອກຫານະໂຍບາຍການເມືອງທີ່ຖືກຕ້ອງເຫມາະສົມກັບສະພາບໃຫ່ມຄຶ ການທີ່ຢາກຫັນປ່ຽນທິດທາງການເມືອງ ຂອງກຸ່ມກຳນາດການເມືອງປະເທດຄອມມຸຍນິດເພາະໃນຕົວແລະນອກຕົວມັນຢາກຫລິກເວັ້ນການຫາຍະນະຂອງ ພັກ ຈົນເຖິງການກວດລ້າງແລະໂຄ່ນລົ້ມຈາກອຳນາດ ປະຊາຊົນ. ຄູ່ມືການຕໍ່ສູ້ເພື່ອປ່ຽນແປງຣະບອບອອກມາກ່າວປະນາມໂຈມຕິ ພັກ ປປລ ທຸກຮຸບແບບການ

Read more

ຄຳຖແລງການຮ່ວມ ຂອງກອງປະຊຸມພິເສດ ລາວໂຮມລາວ 21 ຕຸລາ 2017

ຄຳຖແລງການຮ່ວມ ຂອງກອງປະຊຸມພິເສດລາວໂຮມລາວ ເມືອງ ຝອດສມິທ, ຣັຖ ອາແຄນຊໍສ໌ ສຫະຣັຖອາເມຣິກາ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບ ຂອງທ່ານ ດຣ. ຣີຊາຣ໌ດ ໄຊສົມມອນ, ປະທານ ຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕເພື່ອ ຄົນລາວຍຸຄໃໝ່ ແລະສະພາສິທທິມະນຸສຊົນຂອງຄົນລາວ ພ້ອມດວ້ຍຄນະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອເຕົ້າໂຮມຄົນລາວ ຜູ້ທີ່ຮັກຊາຕແລະຮັກຄວາມເປັນປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ອາສັຍຢູ່ໃນແລະຕ່າງປະເທສ

Read more